_____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________Rasulullah saw bersabda dalam satu hadis riwayat Muslim, dari Abu Ruqaiyah bin
Aus adDari:

"AdDeen (agama) itu adalah nasihat. Kami bertanya: Untuk siapa? Rasulullah
menjawab: untuk Allah, kitabNya, rasulNya, kepada semua pemimpin orang Islam dan
kepada semua orang Islam".

Dari hadis di atas, jelaslah Rasulullah menghubungkan Deen atau agama dengan
nasihat (peringatan). Amalan nasihat menasihati menjadi asas kepada agama kita.

Adalah menjadi tanggungjawab setiap orang Islam untuk memberi nasihat
dan mendengar nasihat dan peringatan. Ini yang membezakan antara seorang Muslim
dari bukan Muslim.

Banyak ayat-ayat alQuran menyuruh kita supaya melaksanakan amalan ini. Maksud
firman Allah dalam surah AzZariyat ayat 55:

"Dan tetaplah memberi peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu bermanafaat
bagi orang-orang yang beriman."

Tetapi ada segolongan manusia yang tidak suka diberi peringatan atau menganggap
peringatan itu sebagai "offensive" atau mengganggu "private life" mereka.

Mereka menganggap orang yang memberi peringatan itu adalah pengacau. Jika mereka
melakukan sesuatu mungkar, mereka akan menjauhi orang lain kerana takut diberi
peringatan tentang kesalahan yang dilakukan.

Golongan ini dinyatakan oleh Allah:

"dan orang-orang yang celaka (kafir) akan menjauhinya, iaitu orang yang akan
memasuki api yang besar (neraka)."

Mereka adalah orang-orang yang telah menutup pintu hati mereka dengan berbagai
prejudis and tidak berani untuk menghadapi kebenaran. Untuk golongan ini, Allah
memberi amaran:

"Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka,
Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka; sehingga apabila
mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami seksa
mereka dengan tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa (They were
plunged into destruction with deep regrets and sorrows)". (maksud surah
An'aam:44)

Oleh itu marilah kita berdoa kepada Allah supaya dibukakan hati kita untuk
menerima segala nasihat dan peringatan yang baik supaya kehidupan kita sentiasa
mendapat bimbingan dariNya, sehinggalah sampai masa kita menemuiNya.

Nukilan Mutiara Nabawi Friday, February 13, 2009

Daftar disini

LOG MASUK


TV USRAH

______________________________________________________