_____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
1. Berpengetahuan tinggi dengan erti yang sebenarnya,bukan berdiploma tinggi, kerana ia akan memimpin dan mentanfizkan segala hukum Allah dan peraturan-peraturan-Nya, baik terhadap rakyat yang beragama, atau orang-orang yang tidak beragama, mahupun terhadap negara. Orang yang tidak mengetahui hukum Allah tentunya tidak dapat menjalankannya dengan sempurna.

2. Adil dengan erti yang luas, bererti menjalankan segala kewajipan dan menjauhi segala larangan serta dapat menjaga kehormatan dirinya. Khalifah selain dia sendiri wajib mentanfizkan hukum, juga berkewajipan mengawasi segala hukum yang dijalankan oleh wali-wali negeri yang diserahinya.

2. Kifayah, ertinya bertanggungjawab, teguh, kuat dan cekap untuk menjalankan pemerintahan, memajukan negara dan agama, sanggup membela keduanya dari segala ancaman musuh.

4. Sejahtera pancaindera dan anggotanya, dari segala yang mengurangkan kekuatan (berfikir atau kekuatan jasmani atau tenaga bekerja).

"Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu jadikan orang Yahudi dan Nasrani (kristian) itu
sebagai ketua sebahagian yang lain. Sesiapa di kalangan kamu yang menjadikan mereka sebagai
pemimpin, maka sesungguhnya ia jadi golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi
petunjuk kepada orang yang zalim". (al-Maidah:51)

"Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu jadikan (pemimpin Atau ketua) orang yang
menjadikan agama kamu sebagai ejekan dan permainan, daripada ahlil kitab yang sebelum kamu
dan (jangan kamu jadikan) orang kafir sebagai ketua dan takutlah kepada Allah, jika kamu
sungguh-sungguh orang beriman". (al-Maidah : 57)

"Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu ambil sebagai sahabat setia lain daripada golongan
kamu; mereka itu tidak henti-hentinya berikhtiar menarik kecelakaan keatas kamu, mereka itu suka
apa yang menyusahkan kamu. Sesungguhnya kebencian telah terbit dari mulut mereka itu, tetapi apa
yang tersembunyi dalam hati mereka itu adalah lebih besar. Kami telah terangkan tanda-tanda
kepada kamu, jika kamu (mahu berfikir)". (Ali-Imran : 118)

"Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu jadikan orang kafir itu sebagai ketua (pemimpin);
padahal mereka itu bukan dari kalangan Mukminin; apakah kamu mahu mangadakan satu alasan
yang nyata bagi Allah buat (menghukum) kamu?". (al-Nisa' : 144)

"Ingatlah! Kamu ini mengasihi mereka itu sedangkan mereka tidak mengasihi kamu dan kamu
percaya kepada seluruh kandungan al-Quran sedang mereka apabila bertemu denganmu mereka
berkata: 'Kami beriman', tetapi apabila berpisah, mereka gigit jari-jari mereka kerana marah
bercampur benci kepada kamu. Katakanlah kepada: 'Matilah kamu bersama kemarahanmu itu',
Allah mengetahui apa yang terkandung dalam dadamu". (Ali-Imran :119)

"Berilah khabar kepada orang munafiq, iaitu orang yang mengangkat orang kafir sebagai pemimpin -
bukan dari kalangan Mukminin. Patutkah mereka mencari kemuliaan daripada mereka itu?
Sesungguhnya kemuliaan itu semuanya bagi Allah". (al-Nisa' : 139)

"Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin".
(al-Nisa':141)

"Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mangambil bapa-bapa, saudara-saudara kamu
menjadi pemimpin, jika mereka memilih kafir daripada iman. Sesiapa mengangkatnya menjadi
pemimpin di kalangan kamu, nescaya dia adalah orang yang zalim". (al_Taubah : 23)

Nukilan Mutiara Nabawi Saturday, January 24, 2009

Daftar disini

LOG MASUK


TV USRAH

______________________________________________________